Nainstalujte si:
       

Překlad Länge; Längenausdehnung; Längenänderung


e Länge = rozsah, trvání, zeměpisná délka, výška formuláře, lýtko punčochy

e Längenausdehnung = lineární prodloužení, délkové roztažení, prodloužení, protažení, délková roztažnost, délkové protažení

e Längenänderung = podélná dilatace, podélné přetvoření, délková změna, roztažení, stlačení


Next: längs; Längsverschiebung; läppisch    Management; manch; manche