Nainstalujte si:
       

Překlad Kümmernis; künftig; künstlich


e Kümmernis = žal, zármutek, nouze, soužení, strast

künftig = příští, příště, napříště, budoucně, v budoucnu, v budoucnosti, nastávající, pozdější

künstlich = syntetický, uměle vyrobený, nepřirozený, strojený, dělaný, umělecký, uměle


Next: kürzen; Kürzung; Labilität    Linienwähler; Lippe; liquid