Nainstalujte si:
       

Překlad Kühlzone; kühn; kümmern


e Kühlzone = ochlazovací pásmo, pásmo chlazení, chladicí pásmo, zóna chlazení, chladnoucí pásmo

kühn = odvážný, udatný, troufalý, opovážlivý, neobvyklý

kümmern = postarat, churavět, chřadnout, zakrňovat, zajímat se o (4. p.), upadat, zakrnět


Next: Kümmernis; künftig; künstlich    limitierten; lindern; Linie