Nainstalujte si:
       

Překlad Kühlschrank; Kühlsystem; Kühlwagen


r Kühlschrank = lednička, lednice, skříň chladicí, chladicí box, chladnice, chladírna, chladicí skříň

s Kühlsystem = chladicí systém, chladicí zařízení, chladící systém, chlazení, systém chlazení

r Kühlwagen = automobil s chladicím zařízením, chladicí přepravník, chladicí vůz, chladírenské vozidlo, chladírenský vůz, chladicí vagon, chladící vůz, chladící vagon, chladírenský vagon


Next: Kühlzone; kühn; kümmern    Limit; limitieren; limitiert