Nainstalujte si:
       

Pøeklad Kühlluftgebläse; Kühlmittel; Kühlmittelpumpe


e Kühlluftgebläse = ventilátor chladicího vzduchu, vìtrák chladicího vzduchu, vìtrák chladného vzduchu, vìtrák chlazení, vìtrák chladièe

s Kühlmittel = chladící kapalina, chladivo, chladící prostøedek, chladicí kapalina, chladicí médium

e Kühlmittelpumpe = chladnièka (èerpadlo), chladièka (èerpadlo), chladicí èerpadlo, vodní èerpadlo, èerpadlo chladiva, èerpadlo chladící kapaliny, èerpadlo chladicí kapaliny, èerpadlo na chladicí kapalinu


Next: Kühlschrank; Kühlsystem; Kühlwagen    Lieferzeit; liegen; Ligatur