Nainstalujte si:
       

Pøeklad Kühlapparat; Kühle; Kühlkörper


r Kühlapparat = chladiè (stroj), chladicí stroj, chladnièka, chladící agregát, chladící zaøízení, ochlazovaè

e Kühle = chládek, chladnost, chladnokrevnost, chladno, zima, odmìøenost, odmítavost

r Kühlkörper = chladiè, tepelná jímka, chladicí tìleso, chladítko, chladící tìleso


Next: Kühlluftgebläse; Kühlmittel; Kühlmittelpumpe    liefern; Lieferung; Lieferwerk