Nainstalujte si:
       

Překlad Kostenrechnung; Kostenträger


e Kostenrechnung = kalkulace, účtování nákladů, bilance nákladů, nákladové účetnictví, provozní účetnictví, vyúčtování nákladů, nákladový účet, výpočet nákladů, faktura, kalkulace nákladů, rozpočtování, evidence kalkulace

r Kostenträger = nositelé nákladů, podnikový výkon, nositel nákladů, nákladový nositel, nosič nákladů


Next: Kostenvoranschlag; Kote; Kotierung    laut; lauter; lautlos