Nainstalujte si:
       

Překlad Kosten; Kostenanschlag; Kostenanstieg


e Kosten = náklady, útraty, výdaje, vydání, útrata, výlohy, režie, cena (pl.), poplatek - notář, nákladů, výdaj

r Kostenanschlag = propočet nákladů, rozpočet nákladů, rozpočet výdajů, rozpočet, předběžná kalkulace nákladů, výpočet výdajů

r Kostenanstieg = vzrůst nákladů, zvýšení nákladů, zvýšení nákladu, vzrůst nákladu, růst


Next: Kostenaufwand; Kostenberechnung; kostenfrei    Laufsteg; Laufwerk; Laufwiderstand