Nainstalujte si:
       

Překlad Korn; Korngröße; Korona


s Korn = žito, obilné pole, zrno, zrní, zrnko, jádro, obilka, částice, hodnota mince, ryzí obsah drahých kovů, muška (na pušce), muška na hlavni pušky

e Korngröße = zrnitost, frakce, zrnění, rozměr zrna, průměr zrn, měření zrnitosti

e Korona = koruna, svatozář, koróna (hvězd.), vnější vrstva sluneční atmosféry, posluchačstvo, družina


Next: Koronen; Korporation; Korpulenz    Lastverteilung; Lastzug; Laterne