Nainstalujte si:
       

Překlad Konkordanz; konkret; konkretisiert


e Konkordanz = shoda, souhlas, libý souzvuk (hud.), shodnost, souhlasnost

konkret = konkrétní, určitý, srostlý, v konkrétním případě, jednotlivě jsoucí

konkretisiert = konkretizoval, konkretizovaný, konkretizován, upřesňovány, upřesňuje


Next: Konkubinat; Konkurrent; Konkurrenz    kürzen; Kürzung; Labilität