Nainstalujte si:
       

Překlad Konglomerat; Konjunktion; konkludieren


s Konglomerat = slepenec, nakupení, hromada, směs, směsice, zme, racemát, smíšenina, směs krystalických substancí

e Konjunktion = konjunkce, logický součin, časování (gram.), operace and, operace AND

konkludieren = činit závěr, usuzovat, usoudit, učinit závěr, dělat závěry, činit závěry


Next: Konkordanz; konkret; konkretisiert    Kümmernis; künftig; künstlich