Nainstalujte si:
       

Překlad Konformität; Konföderation; konfus


e Konformität = souhlasnost, souhlas, konformita, soulad, přizpůsobivost, shodnost, stejnost, přizpůsobení

e Konföderation = spojení, sdružení států, spolek států, sdružení, spolek

konfus = konfuzní, popletený, zmateně, zvrtačelý, zvrtačilý


Next: Konglomerat; Konjunktion; konkludieren    Kühlzone; kühn; kümmern