Nainstalujte si:
       

Překlad Konfitüre; Konflikt; konform


e Konfitüre = zavařenina, marmeláda, zavařené ovoce, ovoce v cukru, pomazánka

r Konflikt = neshoda, rozpor, spor, svár, hádka, roztržka, zápletka, střet

konform = souhlasný, shodný, stejný, shodné, v souladu, vhodný


Next: Konformität; Konföderation; konfus    Kühlschrank; Kühlsystem; Kühlwagen