Nainstalujte si:
       

Překlad Kletterer; klettern; klimpern


r Kletterer = šplhavec, alpinista, šplhavé zvíře, šplhavý pták, popínavá rostlina, lezec

klettern = zlézt, vylézt, šplhat, vyšplhat, vylézat, stoupat

klimpern = zabrnkat (na klavír), brnknout, brnkat, zabřinknout, zabřinkat


Next: Klinge; klingeln; klingen    Krach; krachen; krachte