Nainstalujte si:
       

Překlad Kleinheit; Kleinigkeit; Kleinverkauf


e Kleinheit = těsnost, malichernost, nepatrnost, malá velikost, malá početnost

e Kleinigkeit = drobnost, malichernost, snadná věc, babka, bagatela, hračka, drobnůstka, nepatrná věc, pakatel, lapálie, hloupost

r Kleinverkauf = prodej v malém, drobný prodej, detail, maloobchod, maloobchodní prodej


Next: Kleinwagen; Klemme; klemmen    könnte; könnten; körnen