Nainstalujte si:
       

Překlad Kleine; Kleingewerbe; Kleinhandel


r Kleine = chlapeček, dívenka, děvčátko, děťátko, maličkost, drobnost

s Kleingewerbe = drobný průmysl, malý průmysl, drobná živnost, malovýroba, maloživnost

r Kleinhandel = drobný obchod, obchodu v drobném, drobný prodej, obchod v drobném, obchod v malém


Next: Kleinheit; Kleinigkeit; Kleinverkauf    kotig; Königin; können