Nainstalujte si:
       

Překlad Kleinbahn; Kleinbetrieb; kleine


e Kleinbahn = malodráha, malá dráha, úzkokolejná dráha, polní dráha, úzkorozchodná dráha místního významu, vedlejší dráha

r Kleinbetrieb = malopodnik, drobný podnik, malý podnik, podnik, malá firma

kleine = malou, malé, drobné (peníze), malý, drobné


Next: Kleine; Kleingewerbe; Kleinhandel    Kostenvoranschlag; Kote; Kotierung