Nainstalujte si:
       

Překlad Klartext; klarwerden; Klasse


r Klartext = stručná informace, nekódovaný text, otevřený text, plný text, čitelný text, nezašifrovaný text, text v otevřené řeči

klarwerden = stát se jasným, ujasnit si, objasnit se, vysvětlit se, mít jasno (v čem)

e Klasse = učebna, ročník, klasifikační třída, známka, řada, interval, druh, kategorie


Next: Klassifikation; klassifizieren    Kordel; Kordon; korigieren