Nainstalujte si:
       

Překlad Kläffer; kläglich; Kläranlage


r Kläffer = sudič, hanobitel, pomlouvač, hádavý člověk, hašteřivá ženská, štěkna (vulg.)

kläglich = žalostný nářek, ubohý, ubohý stav, bídný, bídný stav, politováníhodný, nešťastný, bědný, nepodařený, žalný, žalostivý, naříkavý


Next: Klärbecken; klären; Klären    korrumpieren; Korruption; Kost