Nainstalujte si:
       

Překlad Killer; Kimm; Kimme


r Killer = mizík, vrah (vulg.), luminiscenční jed potlačující příměs, potlačující příměs, luminiscenční jed, nájemný vrah

e Kimm = sběrný prostor, viditelný horizont, obzor, viditelný prostor, horizont, rozhled

e Kimme = zářez, vrub, štěrbina, muška na pistoli, muška (na pušce), horizont, výřez hledí, zejk


Next: Kinder; Kintopp; kippbar    Konstitution; konstruieren; Konstruktion