Nainstalujte si:
       

Překlad Kies; Kiesel; Kieselerde


r Kies = drobný říční štěrk, štěrkopísek, hrubý písek, kyz železný, kyz, pyrit, prachy, štěrk, říční drobný štěrk, těžený štěrk, štěrčík, horninová drť

r Kiesel = valoun, drobný křemen, křemílek, křemen, křemík

e Kieselerde = oxid křemičitý, křemičitá hlinka, anhydrid, křemelina, infuzoriová hlinka


Next: Killer; Kimm; Kimme    Konstante; konstatieren; konstituieren