Nainstalujte si:
       

Překlad Kennzeichen; kennzeichnen; kennzeichnend


s Kennzeichen = poznávací znamení, poznávací značka, charakteristika, státní poznávací značka, znamení, příznak, značka, označení, známka, symptom, hledisko, měřítko

kennzeichnen = vyznačit, opatřit značkou, označkovat, charakterizovat, vystihnout, vystihnout podstatné znaky, vystihnout podstatné rysy, označovat, vyznačovat, značkovat, označit návěstím, mít vlastnost


Next: kennzeichnet; Kennzeichnung; Kennziffer    Konfitüre; Konflikt; konform