Nainstalujte si:
       

Překlad Kennwert; Kennwort; Kennzahl


r Kennwert = charakteristický parametr, parametr, ukazatel, bodový odhad, ukazovatel

s Kennwort = klíčové slovo, heslo (u vkladní knížky), značka, heslem, kód, šifra

e Kennzahl = charakteristická hodnota, podobnostní číslo, součinitel, ukazatel, charakteristika, hodinový úhel, identifikační číslo, ekonomický ukazatel, kritérium, index, indikátor, směrné číslo


Next: Kennzeichen; kennzeichnen; kennzeichnend    Konferenzsaal; Konfession; konfiszieren