Nainstalujte si:
       

Překlad Kennkarte; Kenntnis; Kennung


e Kennkarte = vyhledávací štítek, průkaz totožnosti, legitimace, průkazka, rozlišovací (kódovaná) karta, identifikační karta, občanský průkaz

e Kenntnis = znalost, vědění, povědomí, gramotnost, věda, poznatek, obeznámenost, obeznalost, zpráva

e Kennung = znak, identifikace, zjišťování, charakteristika, kategorie, vyznačení - korektura v počítači, označení - korektura v počítači, ohlas, označení, rozpoznávání, zvolání


Next: Kennwert; Kennwort; Kennzahl    Kondenswasser; Kondition; Konditionierung