Nainstalujte si:
       

Překlad Kabelschelle; Kabelschuh; Kabelverbindung


e Kabelschelle = kabelová příchytka, spona pro kabely, příchytka pro kabely, kabelová izolační příchytka, kabelová objímka

r Kabelschuh = kabelová botka, kabelová patka, patka kabelu, koncovka kabelu, kabelová spojka, kabelový nálitek, kabelová koncovka

e Kabelverbindung = kabelová spojka, kabelové vedení, spojení kabelů, spojení kabelu, připojení kabelu, spojení kabelem, kabelový spoj


Next: Kabine; Kabinett; Kabriolettverdeck    Knabe; knacken; Knacker