Nainstalujte si:
       

Překlad Jurist; justieren; Justierung


r Jurist = doktor práv, znalec práva, právník, jurista, advokát

justieren = seřídit, nastavit, upravit, seřizovat, upravovat, nastavovat, adjustovat, kalibrovat, seřadit, cejchovat, regulovat, rektifikovat

e Justierung = justáž, rektifikace, justování, cejchování, úprava, nastavení, seřízení, kalibrování, vnější úprava, regulace, upravení, upravování


Next: Justiz; Juwel; jüngst    Klopfen; Klopfer; Klotz