Nainstalujte si:
       

Překlad Journal; Judizium; Jugend


s Journal = účetní kniha, žurnál, provozní deník, změnový deník, časopis, účetní deník

s Judizium = soudnost, soud, úsudek, rozsudek, soudnictví, proces

e Jugend = mladost, mladý věk, mládež, mladí lidé, rané stádium, pro mládež, mladický


Next: jugendlich; Jungen; Jurisdiktion    klirren; Klischee; Kloake