Nainstalujte si:
       

Překlad Istbestand; Istwert; Iteration


r Istbestand = skutečná zásoba, reálný stav, pokladní hotovost, aktuální stav, skutečný počet, skutečná hotovost

r Istwert = naměřená hodnota, měřená hodnota, skutečná hodnota, dosažená hodnota, okamžitá hodnota, reálná hodnota

e Iteration = opakování, postupná aproximace, cyklické opakování, postupné přibližování, iterační postup


Next: Jacke; Jagd; Jagdbezirk    Kleeblatt; Kleiber; Kleid