Nainstalujte si:
       

Překlad Inventur; Inversion; investiert


e Inventur = soupis (čeho), seznam (čeho), soupis majetku, soupis inventáře, inventarizace, popsání jmění, popsání inventáře

e Inversion = logická inverze, zvrat (inverze), obrácení, nepřímý pořádek slov, negace, převrácení, převrácení obrazu

investiert = investován, investujete, vloží, vkládá, investovaný


Next: Investition; Investitionszulage; Ironie    Klartext; klarwerden; Klasse