Nainstalujte si:
       

Překlad Invaliditätsversorgung; Inventar; Invention


e Invaliditätsversorgung = invalidní péče, invalidní zabezpečení, invalidní zajištění, invalidní zaopatření, péče v invaliditě, zabezpečení v invaliditě, zajištění v invaliditě, zaopatření v invaliditě

s Inventar = soupis, seznam, soupis inventáře, seznam inventáře, inventární kniha, inventární seznam, množství, nábytek, nářadí, soupis majetku, velikost

e Invention = výmysl, vynález, vynalézavost, nápad (hudeb.), drobná skladba (hudeb.), nápaditost


Next: Inventur; Inversion; investiert    klar; klarer; Klarheit