Nainstalujte si:
       

Překlad Installation; Installationsplan; installieren


e Installation = zařízení, zavedení, postavení, instalování, ustavení, namontování, zapojení, nastolení, zařizování, zřizování, zřízení

r Installationsplan = plán instalace, instalační plán, plán instalaci, plán prostorového uspořádání, situačná schéma rozvodu

installieren = zavést, zařídit, postavit, rozvážet, zavádět, zařizovat, vestavět, ustavit - mj., montovat, nastolit


Next: installiert; installierten; instandsetzen    Killer; Kimm; Kimme