Nainstalujte si:
       

Překlad Insel; Inserat; inserieren


e Insel = refýž, ostrůvek, izolovaná oblast, uzlíček, ostrovní

s Inserat = anonce, oznámení, placené oznámení, zaplacené oznámení, oznámení v novinách

inserieren = oznamovat, uveřejnit (co v novinách), dát nabídku do novin, dotazovat se inzerátem, upínat se, uveřejňovat (4. p.), uveřejňovat (co v novinách)


Next: insgeheim; insgesamt; Insolvenz    ketten; Kettenrad; Keule