Nainstalujte si:
       

Překlad Inkorporation; Inkrustation; Inlay


e Inkorporation = vtělení, připojení, zápis, přijetí za člena, příjem radioaktivity, přičlenění

e Inkrustation = inkrustace, usazování, vykládání, kůra, obklad

s Inlay = inlej, inlejka, inlejových, inlejky, zubní výplň


Next: inländisch; innehaben; innehalten    Kennziffern; Keramik; Kerbe