Nainstalujte si:
       

Překlad Inkasso; Inklination; Inkompatibilität


s Inkasso = inkasování, vybírání peněz, vybrání peněz, přijetí peněz, inkasní, výběr

e Inklination = sklon, náklonnost, náchylnost, záliba, odchylka magnetické jehly, naklonění, úklon

e Inkompatibilität = neslučitelnost funkcí, neslučitelnost činnosti, neslučitelnost, nekompabilita, nesnášenlivost, nekompatibilita, nezaměnitelnost


Next: Inkorporation; Inkrustation; Inlay    kennzeichnet; Kennzeichnung; Kennziffer