Nainstalujte si:
       

Překlad Inhibition; Initiative; Initiator


e Inhibition = nonimplikace, negace implikace, potlačování, potlačení, útlum, předběžné opatření, zpomalení

e Initiative = podnikavost, iniciativa, popud, podnět, počin, samostatné rozhodování

r Initiator = iniciátor, rozbuška, osnovatel, inicializační program, iniciační prvek, podněcovatel


Next: initiieren; Injektion; Injektor    Kennwert; Kennwort; Kennzahl