Nainstalujte si:
       

Překlad Inhalt; Inhalte; inhaltlich


r Inhalt = objem, plocha, látka, rejstřík v knize, přehled, náplň, obsažení, pole, rejstřík

Inhalte = látek, obsahy, objemy, výměry, rejstříky

inhaltlich = podle obsahu, co do obsahu, týkající se obsahu, obsahový, obsahově


Next: Inhaltsangabe; Inhaltsverzeichnis; inhibieren    Kennfarbe; Kennfeuer; Kenngröße