Nainstalujte si:
       

Překlad Holzverkleidung; Horde; Horn


e Holzverkleidung = deštění, obkládat prkny, obkládán dřevem, obložen dřevem, obklad dřevem, truhlářský obklad, dřevěné obložení

e Horde = líska k sušení, košatina, košár, ohrada, výtřaska, nosič (nejčastěji kovová deska na elektronické součástky, polovodiče), nosič (součástek při výrobě nebo měření), zásobník (součástek při výrobě nebo měření), horda, tlupa, smečka


Next: Horst; Hort; Hospital    Justiz; Juwel; jüngst