Nainstalujte si:
       

Překlad Höchstgrenze; Höchstleistung


e Höchstgrenze = limit, předěl, nejvyšší mez, nejvyšší limit, maximální výše, maximální hranice, maximální limit

e Höchstleistung = rekord, špičkový výkon, nejvyšší výkon, vrcholový výkon, vrcholný výkon, maximální zatížení, celkový výkon, momentální nejvyšší výkon, maximální plnění (pojist.), největší výkon


Next: höchstwahrscheinlich; Höchstwert    Kabelschelle; Kabelschuh; Kabelverbindung