Nainstalujte si:
       

Překlad Hinterlistigkeit; Hintermann; Hinterteil


e Hinterlistigkeit = úskočnost, pletichářství, zákeřnost, záludnost, úskok

r Hintermann = muž v pozadí, osnovatel, osoba v pozadí, indosant, zadák, následující člověk, další převodce

r Hinterteil = zadní část, zadek (těla), zadní blok, zadní dílec svršku, záď


Next: hintragen; Hinweis; Hinweise    Isolierring; Isolierstoff