Nainstalujte si:
       

Překlad Hingabe; hingegangen; hingenommen


e Hingabe = postoupení, obětavost, oddanost, odevzdanost, obětování (života), poskytnutí, odevzdání, předání

hingegangen = tam došli, uplynulo, uplynul, tam došel, došlý, uběhlý

hingenommen = strpěl, snášel, snášen, strpěn, strpěný


Next: hingerichtet; hingerissen; hingesetzt    Invaliditätsversorgung; Inventar; Invention