Nainstalujte si:
       

Překlad Herberge; Herd; hereinbrechen


e Herberge = ubytovna, přístřeší, příbytek, útulek, nocleh, vojenský tábor

r Herd = plotna, kuchyňská kamna, krb, topeniště, ohniště, nístěj, půda, půda pece, ohnisko, ložisko, splav (na rozdružování uhlí aj.), rozdružovací splav

hereinbrechen = postihnout, vpadnout, nastat, zavalit se, zabořit se, zasypávat se, zřítit se, prolomit se, provalit se, zachvátit


Next: hereinbringen; hereingebracht; hereingebrochen    Inhibition; Initiative; Initiator