Nainstalujte si:
       

Překlad Hauer; Haufen; Haufwerk


r Hauer = kel, tesák, horník, lamač, kopáč, Hauer, razič, rubač, sekáč, vinař

r Haufen = kupa, množství, velké množství, halda, hora, kopa, hranice, tlupa, zástup, houf, shluk

s Haufwerk = těživo, odstřelená hornina, zásoba rubaniny, rozpojená hornina, halda


Next: Haupt; Hauptbestandteil; Hauptmann    Horst; Hort; Hospital