Nainstalujte si:
       

Překlad Hartmetall; hartnäckig; Hartnäckigkeit


s Hartmetall = slinutý karbid, spékaný tvrdý kov, tvrdokovem, tvrdokovu, tvrdý kov, slinutý karbid

hartnäckig = tvrdohlavý, umíněný, paličatý, svéhlavý, zavilý, urputný, neústupný, úporný, tvrdohlavě, umíněně, paličatě, zarputilý

e Hartnäckigkeit = paličatost, neústupnost, tvrdošíjnost, umíněnost, urputnost, zatvrzelost, svéhlavost


Next: Harz; Hasenfuß; Haspe    Hohlraum; Hohlziegel; Hohn