Nainstalujte si:
       

Překlad Handhabe; handhaben; Handhabung


e Handhabe = rukojeť, podnět, důvod, záminka, nadvláda, vliv, opora, pažba

handhaben = manipulovat, užívat, zacházet, provádět, provést, manipulovat (7. p., s čím), zacházet (7. p., s čím), manipulovat s (4. p.)

e Handhabung = manipulování, obsluha programu, ovládání, manipulace, obsluha, řízení, režim, provedení, provádění, užívání


Next: Handlanger; handlich; Handling    Hitzebeständigkeit; hitzig; Hobel