Nainstalujte si:
       

Překlad Handelsverkehr; handelt; handelte


r Handelsverkehr = obchodní styk, obchodním styku, způsob obchodování, obchod, obchodní ruch, obchodní spojení

handelt = jedná, se jedná, pojednává, obchoduje, smlouvá, smlouváte, obchodujete, pojednáváte, činí

handelte = smlouval (jsem), obchodoval (jsem), pojednával (jsem), činil, jednal, jedná, jednala


Next: handelten; Handgemenge; Handgriff    hinzufügen; hinzukommen; hinzusetzen