Nainstalujte si:
       

Překlad Handbetätigung; Handbetrieb; Handel


e Handbetätigung = ruční obsluha, ruční regulace, ruční operace, ruční řízení, manuální ovládání

r Handbetrieb = manuální provoz (v telefonii), ruční provoz, ruční operace, ruční výroba, ruční práce, ruční obsluha

r Handel = spor, hádka, svár, různice, smlouvání o cenu, obchodu, obchodní styk, obchodní činnost - volně, obchodování, koupě, pře


Next: handeln; handelnd; Handelsbetrieb    Hinterlistigkeit; Hintermann; Hinterteil