Nainstalujte si:
       

Překlad Halterung; Haltezeit; haltlos


e Halterung = přidržování, upevnění, fixační vložka, upínací ústrojí, držák, připevnění, podepření, zavěšení

e Haltezeit = doba přesahu, doba prodlevy, doba zastavení, přídržná doba, výdrž, časová prodleva

haltlos = nepevný, lichý, líný, bezmocný, neudržitelný, nesprávný, pomíjející, rozkolísaný (člověk), neopodstatněný


Next: Haltung; Hammer; Hammerwerk    hinterlassen; hinterlegen; Hinterleger