Nainstalujte si:
       

Překlad Halten; Haltepunkt; Halter


s Halten = zastavení, stání, setrvání, výdrž, prodleva, investování, udržení, pobyt, zastávka, zadržení

r Haltepunkt = stanoviště, opěrný bod, bod zastavení při ladění, bod přerušení, bod zastavení, zastavovací bod, zastávka, teplota prodlevy, místo zastavení, záměrný bod, bod zaměření, cílový bod

r Halter = držák, držadlo, přídržka, úchytka, stojánek, podpěrka, konzola, objímka, přidržovač


Next: Halterung; Haltezeit; haltlos    Hinterhalt; hinterhältig; hinterher