Nainstalujte si:
       

Překlad Halle; Hals; halsstarrig


e Halle = dvorana, síň, hala, sál, aula, hangár, předsíň, provozní prostor, vstupní prostor, tržnice, hale, haly

r Hals = šíje, hrdlo, krček, vodicí část, vaz, sedlo, krčku, krční

halsstarrig = tvrdošíjný, neústupný, urputný, tvrdohlavý, vzpurně, vzpurný, zarputilý, zavilý, houževnatý


Next: Halt; haltbar; Haltbarkeit    hinreichend; hinreißen; hinrichten