Nainstalujte si:
       

Překlad Haftkraft; Haftpflichtversicherung


e Haftkraft = adheze, adhezní síla, síla přilnavosti, hranice adheze, kohezní síla, tření za klidu

e Haftpflichtversicherung = zákonné pojištění zodpovědnosti, pojištění povinného ručení, zákonné pojištění odpovědnosti (zákonné pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel), pojištění zákonné odpovědnosti (zákonné pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel)


Next: Haftreibung; Haftung; haken    hinfällig; Hinfälligkeit; hinführen